ทีมผู้เชี่ยวชาญ

กองทุนส่วนบุคคล


Phongthorn Thavontanakul

CFA, Managing Director

Piyaporn Montien

Lead Fund Manager

Julaluck Choochuay 

Fund Manager

Vithan Minaphinant

Fund Manager

Watcharin Duangsang

Assistant Fund Manager

Vuthiphong Boonyanantkij

Assistant Fund Manager

Sarunya Sukkasam

Investment Advisor