ทีมผู้เชี่ยวชาญ

กองทุนส่วนบุคคล


Phongthorn Thavontanakul

CFA, Managing Director

Piyaporn Montien

Lead Fund Manager

Julaluck Choochuay 

Fund Manager

Ussawin Lawanangkul

CFA, Fund Manager

Vithan Minaphinant

Fund Manager

Nuthatai Ounok

Team research

Patcharapan Wongpromme

Team research

Sarunya Sukkasam

Investment Advisor