นโยบายการลงทุน

กองทุนส่วนบุคคล


MPS เป็นผู้ให้บริการกองทุนส่วนบุคคล ( Private Fund ) 

โดยทีมงานจัดการลงทุนที่มากประสบการณ์รวมถึงพาร์ทเนอร์ด้านการลงทุนที่หลากหลาย

เราจึงสามารถจัดการลงทุนให้ท่านได้อย่างมืออาชีพและมีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการเฉพาะรายบุคคลของท่าน

ผู้สนใจใช้บริการกองทุนส่วนบุคคลสามารถเลือกรูปแบบนโยบายการลงทุนได้หลากหลาย ได้แก่

Merchant Power Beta

เน้นเลือกหุ้นกลุ่มขนาดใหญ่

เพื่อลดความเสี่ยงเรื่องปัจจัยพื้นฐานและสภาพคล่องในการซื้อขาย โดยคัดเลือกผู้นำในแต่ละอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ

รวมถึงมีการวิเคราะห์ทิศทางดัชนีและจังหวะการเข้าลงทุน

ในระยะสั้นเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้นักลงทุน

Merchant Power Growth 

ค้นหาเพชรในตมในตลาดหุ้น 

เน้นลงทุนในหุ้นขนาดกลาง

ขนาดเล็ก โดยวิเคราะห์และประเมินมูลค่าหุ้นและจัดพอร์ตการลงทุนอย่างเหมาะสมใน

แต่ละช่วงเวลาด้วยผู้จัดการกองทุนที่มากประสบการณ์ กลยุทธ์นี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอในระยะยาว

Merchant Power ETF 

เพราะตลาดหุ้นไทยถือเป็นสัดส่วนเพียงแค่ประมาณ

0.67 % ของโลกเท่านั้น โดย เลือกลงทุนในแบบ 

Passive โดยทีมผู้จัดการกองทุนที่  Active ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ(ETF)

ที่ซื้อขายในวันได้เหมือนหุ้น ซึ่งมีต้นทุนต่ำ มีสภาพคล่องสูง

สามารถบริหารจัดการต้นทุนได้ดีกว่าพอร์ตกองทุนรวม

และกลไกการกระจายการลงทุนโดยธรรมชาติ สะท้อนการเติบโตของเศรษฐกิจโลกได้ดี  ทำให้นักลงทุนไม่พลาดโอกาสทำกำไรจากอีก 99% ของโลกใบนี้

Merchant Power Algorithrm 

เพราะตลาดหุ้นไทยถือเป็นสัดส่วนเพียงแค่ประมาณ

0.67 % ของโลกเท่านั้น โดย เลือกลงทุนในแบบ 

Passive โดยทีมผู้จัดการกองทุนที่  Active ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ(ETF)

ที่ซื้อขายในวันได้เหมือนหุ้น ซึ่งมีต้นทุนต่ำ มีสภาพคล่องสูง

สามารถบริหารจัดการต้นทุนได้ดีกว่าพอร์ตกองทุนรวม

และกลไกการกระจายการลงทุนโดยธรรมชาติ สะท้อนการเติบโตของเศรษฐกิจโลกได้ดี  ทำให้นักลงทุนไม่พลาดโอกาสทำกำไรจากอีก 99% ของโลกใบนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หรือปรึกษาพอร์ตการลงทุนเบื้องต้น

http://mps.merchant.co.th/ 


ข้อมูลเพิ่มเติม

02 117 7878

สมัครรับข้อมูลเด็ดประจำสัปดาห์จาก

Wealth gossip