MERCHANT

POWER

ALGORITHM

Partner with Deepscope

เมื่อ คุณภาพ (Qualitative) x ปริมาณ (Quantitative) เกิดเป็นกองทุน

ที่ผสานพลังระหว่างผู้จัดการกองทุนมืออาชีพและเครื่องมือเลือกหุ้นที่ดีที่สุด

MERCHANT

POWER

ALGORITHM

Partner with Deepscope

เมื่อ คุณภาพ (Qualitative) x ปริมาณ (Quantitative)

เกิดเป็นกองทุนที่ผสานพลังระหว่างผู้จัดการกองทุนมืออาชีพ

และเครื่องมือเลือกหุ้นที่ดีที่สุด

กลยุทธ์การสร้างผลตอบแทน

กองทุนส่วนบุคคล MPAL

เป็นการลงทุนในหุ้นไทยโดยอาศัยกลไกการลงทุนที่เป็นโปรแกรมหรือเรียกว่าAlgorithmซึ่งถูกออกแบบมาให้สร้างระบบการลงทุนและเลือกหุ้นโดยเฉพาะโดยวิเคราะห์ปัจจัยการลงทุนที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้ดีที่สุดในทุกๆช่วงตลาดและรองรับสถานการณ์ตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

กองทุน MPAL เลือกหุ้นจากคุณสมบัติเด่น

5 ลักษณะ ดังนี้ 


Growth

หุ้นโตเร็ว 

บริษัทมีประสิทธิภาพการทำกำไรอย่างดีและรวดเร็วมีสุขภาพทางการเงินที่ดีราคาหุ้นอาจสูง

Stable

หุ้นมั่นคง

บริษัทมีประสิทธิภาพการทำกำไรที่ดีและมีสุขภาพการเงินที่ดีเยี่ยมเติบโตช้าๆแต่มั่นคง

Dividend

หุ้นปันผล

บริษัทมีอัตราปันผลดีอย่างต่อเนื่องและ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีประสิทธิภาพในการทำกำไรระดับโอเค

Newbie

หุ้นใหม่เพิ่งเข้ามา

บริษัทมีประสิทธิภาพ การทำกำไรล่าสุดและสุขภาพการเงินดี มีข้อมูลทางการเงินให้วิเคราะห์ไม่มาก

Turnaround

หุ้นฟื้นตัว

บริษัทเคยประสพภาวะขาดทุนแต่เพิ่งกลับมาทำกำไรและเติบโตขั้นต่อเนื่องสุขภาพการเงินดีขึ้น

ตรวจสอบด้วยปัจจัย

เชิงคุณภาพก่อนลงทุน

Qualitative Before Investing


งบการเงินที่มีเสถียรภาพ

ประสิทธิภาพการทำกำไร 

อัตราเร่งของการเติบโต 


บริหารจัดการความเสี่ยง

Risk management


กระจายความเสี่ยงด้วยหุ้น

คุณภาพ20-30 ตัว 

ปรับพอร์ตหุ้นอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส 

ผู้จัดการกองทุนวิเคราะห์ปัจจัยเชิงคุณภาพ

ประกอบการตัดสินใจ

กระจายความเสี่ยงด้วยหุ้น

คุณภาพ20-30 ตัว 

ผู้จัดการกองทุนวิเคราะห์ปัจจัยเชิงคุณภาพประกอบการตัดสินใจ

ปรับพอร์ตหุ้นอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส 

การคำนวณผลตอบเเทนย้อนหลัง

จุดเด่นของกองทุน

Fund Highlights


คัดกรองหุ้นที่มีลักษณะเด่นด้วยชุดคำสั่งAlgorithmที่มีประสิทธิภาพ

มีขอบเขตการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณที่กว้างและลึกขึ้นกว่าเดิม

ปรับสัดส่วนทุกไตรมาสให้พอร์ตกองทุนลงทุนในหุ้นคุณภาพอยู่ตลอดเวลา

เริ่มลงทุนได้ง่าย สะดวกสบาย

ด้วยรูปแบบกองทุนส่วนบุคคล

ลงทุนง่ายๆเริ่มต้นเพียง 1 ล้านบาท

สนใจลงทุน หรือ รับข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม

หมายเหตุ

ท่านจะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนที่ขึ้นทะเบียนอยู่กับ บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) แล้วเท่านั้น

ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบความมีตัวตน โดยการกรอกหมายเลข IC ของผู้ติดต่อได้ ที่นี่

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ “ฝ่ายออกแบบกลยุทธ์การลงทุน” หมายเลข 02-117-7878

ขั้นตอนการเริ่มลงทุนใน MPAL >>

คำถามที่นักลงทุนส่วนใหญ่อยากรู้

สรุปสั้นๆให้ฟังหน่อยเกี่ยวกับ MPAL

Merchant Power Algo (MPAL) ลงทุนในหุ้นไทย เป็นการผสมผสานระหว่างการคิดวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) ของผู้จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์เข้ากับเทคโนโลยีการคัดเลือกหุ้นด้วยเครื่องมือการคัดกรองหุ้นที่มีศักยภาพจากข้อมูลเชิงสถิติย้อนหลัง (Quantitative Analysis) จัดการเงินลงทุนรูปแบบกองทุนส่วนบุคคลในลักษณะ One stop service เริ่มลงทุน และ ปรับพอร์ตให้โดยผู้จัดการกองทุนเมื่อถึงช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้เงินลงทุนของท่านทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา


MPAL เหมาะกับใคร?

กองทุนส่วนบุคคล MPAL เหมาะกับลูกค้าที่ต้องการลงทุนในหุ้นไทยระยะกลางถึงยาว (1-3 ปีขึ้นไป) เชื่อในการเติบโตของหุ้นและบริษัทที่มีความแข็งแกร่งทั้งเชิงคุณภาพและงบการเงินแต่ไม่มีเวลาหาความรู้สำหรับการเลือกหุ้น ไม่มีเวลาติดตามข่าวสาร หรือไม่สะดวกที่จะมานั่งเลือกและปรับพอร์ตการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาตามสภาวะตลาด


ความน่าเชื่อถือของกองทุน MPAL

กองทุน MPALเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การลงทุน ในรูปแบบกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) ภายใต้การดูแลของ บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. ถูกต้องตามกฎหมาย ประกาศ และพรบ.หลักทรัพย์ ทุกประการเงินลงทุนของลูกค้าจะถูกจัดสรรแยกออกจากทรัพย์สินของบริษัทอย่างชัดเจน ลูกค้ามีความเป็นเจ้าของเงินลงทุนและสินทรัพย์การลงทุนทั้งหมด ตลอดระยะเวลาการลงทุนกับเราสามารถตรวจสอบข้อมูลการประกอบธรุกิจและฐานะการเงินของบริษัทได้ ที่นี่


โดยสรุปแล้วกองทุนดีจริงหรือ?

ด้วยหลักการของ MPAL ที่เน้นกลยุทธ์ให้กองทุนได้ทำหน้าที่คัดสรรหุ้นที่มีศักยภาพที่ดีในแต่ละช่วงเวลาปรับพอร์ตการลงทุน คัดหุ้นไม่ดีออก และเลือกหุ้นที่ดีเข้าอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เงินลงทุนมีโอกาสเติบโตได้ในระยะยาว แต่ MPAL มิได้เป็นกองทุนที่รับประกันผลตอบแทนในอนาคตแต่อย่างใดในยามที่สภาวะการลงทุนมีความผันผวน กองทุนอาจเกิดผลขาดทุนได้เช่นกัน


ทำไมต้องกองทุนส่วนบุคคล?

กองทุนส่วนบุคคลเป็นรูปแบบการลงทุนที่เสริมให้กลยุทธ์ MPAL ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากสภาวะตลาดในปัจจุบันมีความเสี่ยงที่สูงขึ้น และเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว การจัดการที่คล่องตัวเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างผลตอบแทนในแต่ละช่วงรวมถึงได้ใช้ประสบการณ์ของมืออาชีพช่วยวิเคราะห์และจัดการควบคุมความเสี่ยงได้อีกทางหนึ่งด้วย


กองทุน MPAL เเตกต่างจากกองทุนที่มีลักษณะ Algorithm Passive Investment อื่นอย่างไร?
 • ไม่ต่างกันในแง่ของการนำนวัตกรรมช่วยคัดเลือกหุ้นที่เหมาะสมกับพอร์ตการลงทุนให้ในแต่ละช่วงเวลา
 • แต่ต่างกันในความพยายามจำกัดและควบคุมความเสี่ยงซึ่งมาจากส่วนประกอบสำคัญของกองทุน MPAL คือ “ทีม” ฝ่ายจัดการลงทุน (Investment management) และฝ่ายบริหารความเสี่ยง (Risk Management) จึงทำให้กองทุน MPAL ไม่เพียงแต่คัดสรรและเลือกลงทุนในหุ้นที่ดีให้ลูกค้าเท่านั้น ยังมีการเฝ้าระวังและติดตามความเสี่ยงและพร้อมปรับกลยุทธ์เพื่อรับมือสถานการณ์ต่างๆ อยู่เสมอ

Deepscope ทำหน้าที่อะไร?
 • Deepscope เป็นผู้ร่วมในการพัฒนาระบบคัดเลือกหุ้นให้กับฝ่ายจัดการลงทุนของ บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ ซึ่ง Deepscope เป็นผู้ประกอบการ รูปแบบ Fintech ที่ได้รับการยอมรับในการผู้นำด้านนวัตกรรมการคัดเลือกหุ้นด้วย Algorithm จากข้อมูลสถิติรวมถึงมีโมเดลการวิเคราะห์ความสำเร็จของหุ้นแต่ละตัวด้วยลักษณะเด่นที่แตกต่างกันไป เช่น IGrowth,iRookie หรือ iTurnaround เป็นต้น      
 • ส่วนบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการเงินลงทุนในรูปแบบกองทุนส่วนบุคคลตามมาตรฐานวิขาชีพ ที่มีกระบวนการคัดเลือกเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดการลงทุนตามความต้องการของลูกค้าได้ การร่วมมือกันครั้งนี้ จึงไม่เป็นเพียงแค่การสร้างโมเดลการลงทุนสำหรับการคัดเลือกหุ้นเท่านั้นแต่เป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ที่ยังไม่เคยได้มีโอกาสเข้าถึงบริการกองทุนส่วนบุคคล ให้สามารถบริการจัดการเงินลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วย 

ผลตอบเเทนย้อนหลังเป็นอย่างไร?

ผลตอบแทนของกลยุทธ์MPAL มีการนำเสนอในรูปแบบ

Back testing ดูผลการดำเนินงานย้อนหลัง

ค่าใช้จ่ายของกองทุน?
 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Front End Fee) : 1.00%       
 • ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) : 1.50% ต่อปี       
 • ส่วนแบ่งผลตอบแทน (Performance Fee) : 10.00% ของกำไรสุทธิในรอบปีของกองทุน
 • นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนข้างต้นแล้ว กองทุนส่วนบุคคลมีค่าธรรมเนียมในส่วนของ ค่านายหน้าสำหรับซื้อขายหุ้น (Trading commission) และ ค่าธรรมเนียมผู้ให้บริการรับฝากทรัพย์สิน (Custodian Fee) โดยทางบริษัทจะทำการเรียกเก็บจากกองทุนโดยตรง และ แสดงค่าใช้จ่ายในรายงานกองทุนส่วนบุคคลทุกสิ้นเดือน
จะติดตามผลการลงทุนได้อย่างไร?

กองทุนส่วนบุคคลทุกนโยบายทางบริษัทจะนำส่งรายงานสถานะการลงทุนทุกสิ้นเดือนให้กับลูกค้า พร้อมบทวิเคราะห์การลงทุนในช่วงเดือนนั้นๆจัดส่งภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ลูกค้าสามารถเลือกรับเป็นเอกสารทางจดหมายไปรษณีย์ หรือทาง Email ได้เช่นกัน (ระบุในเอกสารเปิดบัญชี) โดยมีรูปแบบของรายงานการลงทุนเป็นดังนี้

ข้อมูล Deepscope

ที่อยู่

942/81 ชาญอิสสระทาวเวอร์1 ชั้น2

ถนนพระราม4 เเขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

 • หมายเหตุ
 • ท่านจะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนที่ขึ้นทะเบียนอยู่กับ บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์

จำกัด (มหาชน) แล้วเท่านั้น ซึ่งท่านสามารถสอบทานความมีตัวตน โดยการกรอกหมายเลข IC ของผู้ติดต่อได้ ที่นี่

 • หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข 02-117-7866