อัพเดตภาพรวมกิจกรรม 

กิจกรรมเเละสัมนา 

coming soon :  

coming soon 

coming soon :  

coming soon 

coming soon :  

coming soon 

coming soon :  

coming soon 

coming soon :  

coming soon 

บจก.แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น

คาดว่าจะจองซื้อ  25-27 ม.ค. 2564

บมจ. เมเจอร์ ดิเวลลอปเม้นท์

คาดว่าจะจองซื้อ 12-14 ม.ค. 2564 

Disruptive Investor :  

26 กุมภาพันธ์ 2563 

Disruptive Advisor :

28 พฤศจิกายน 2562

อัพเดตภาพรวมกิจกรรม 

กิจกรรมเเละสัมนา 

Future Trusted Advisor (FTA)  

6 , 25 พฤษภาคม 2562 

Session พิเศษ โครงการ Future Trusted Advisor (FTA)  

22 พฤษภาคม 2562 

เพราะ… หุ้นตกไม่ทั่วฟ้า:  

2 กุมภาพันธ์ 2562 

Bid- offer Technic : 

13 กรกฎาคม 2561

Mission : Possible 

14 กรกฎาคม 2561  

Infinite Investment

Opportunities :  

1 ธันวาคม 2560   

Go The Extra Mile :  

5 ตุลาคม 2560 

MPE Event Thank :

30 มิถุนายน 2560 

Active incomes:  

2 มิถุนายน 2560