3 ขั้น-ตั้งเป้าหมายการเงินให้ถึงจุดหมาย

เข้าสู่ช่วงครึ่งปีหลัง เป้าหมายทางการเงินที่เราวางไว้ตั้งแต่ต้นปีเป็นอย่างไรกันบ้าง หากยังคาดเป้าหมาย หรือกลเม็ดในการที่จะไปถึง เรามาดูกันดีกว่าว่า เราจะตั้งเป้าหมายอย่างไรเพื่อทำให้เป้าหมายของเราเป็นจริง

เริ่มจากเล็กไปใหญ่

ภาพความสำเร็จระหว่างทางเป็นเรื่องสำคัญ การมีเป้าหมายใหญ่ทำให้เราเครียดกับการลงทุนมากเกินไป ทางที่ดีควรแบ่งย่อยเป้าหมายใหญ่ออกเป็นเป้าหมายเล็กๆย่อยๆ เพื่อให้มีแรงจูงใจเมื่อเราทำเป้าหมายขนาดเล็กสำเร็จจะมีแรงใจพิชิตเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นต่อไป

การตั้งเป้าหมายที่ดีควรจะต้องมีความชัดเจนและกำหนดมูลค่าของมัน เช่น เป้าหมายของเราคือความมั่นคงทางการเงิน ต้องบอกกับตัวเองได้ว่าแค่ไหนเรียกว่ามั่นคง 10ล้าน 20ล้าน เป็นต้น หรือบอกกับตัวเองว่าต้องการนำเงินไปทำอะไร เช่น ซื้อบ้าน, ซื้อรถ, ซื้อ Gadget ใหม่ๆ มูลค่าเท่าไร 10,000 บาท 50,000 บาท

เมื่อเราเห็นภาพของเป้าหมายทั้งหน้าตาและมูลค่าของมัน เราต้องวัดผลระหว่างทางออกมาให้ได้ เช่น ฉันจะเก็บเงินเพื่อซื้อ MACBOOK PRO ซี่รีย์ใหม่ มูลค่า 60,000 บาท หากผ่อนด้วยบัตรเครดิตใช้เวลา 6 เดือน ฉันต้องเก็บเงินให้ได้เดือนล่ะ 10,000 บาท ฉันคิดว่าฉันทำได้ ฉันจะเก็บเงินสำรองเงินไว้ 30,000 บาทไว้ก่อนหน้านั้น

หรือหากเป็นเป้าหมายเพื่อบรรลุเป้าหมายการเงินในภาพใหญ่ เราควรจะต้องรู้ว่าต้องทำอย่างไรให้บรรลุเป้าหมายด้วยกลยุทธ์การลงทุนและผ่านสินทรัพย์ประเภทใดบ้าง และส่วนผสมที่ลงตัวจะต้องเป็นอย่างไร

จัดลำดับเป้าหมาย

ลำดับถือเป็นเรื่องสำคัญมาก การจัดลำดับเป้าหมาย เช่น เป้าหมายทางการเงินระยะสั้น (ใช้ระยะเวลาในการเก็บออมและการลงทุนไม่เกิน 1ปี) จะเป็นเงินที่ต้องการสภาพคล่องสำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็น / เป้าหมายระยะกลาง (ใช้ระยะเวลาในการเก็บออมและลงทุนสำหรับระยะเวลา 1-3ปี) เงินส่วนนี้เอาไว้เพื่อเป็นรางวัลให้กับชีวิต / เป้าหมายระยาว (ใช้ระยะเวลาในการเก็บออมและลงทุนสำหรับระยะเวลา 3ปี ขึ้นไป) เงินก้อนนี้จะเป็นเงินก้อนใหญ่ที่จะมีไว้เพื่อสร้างครอบครัว สร้างความมั่นคงในอนาคตให้กับชีวิตตนเอง

ลำดับเป้าหมาย จะทำให้การวางแผนมีความเป็นไปได้ที่จะสำเร็จเพิ่มขึ้น และการกำหนดเวลาของเป้าหมายแต่ล่ะขั้นก็จะช่วยผลักดันให้ตัวเราทำให้สำเร็จในรูปธรรม

ลงมือทำ

แผนที่ดี คือแผนที่ลงมือทำ ดังนั้นไม่มีประโยชน์หากวันนี้ไม่เริ่มต้น แม้ว่าในช่วงแรกจะยาก เนื่องจากต้องปรับพฤติกรรมในการใช้ชีวิต แต่เมื่อผ่านไปสักระยะเราจะเริ่มเคยชิน แล้วเมื่อเห็นเงินที่สะสมไว้มีมูลค่าสูงขึ้นเรื่อยๆ เราก็จะเริ่มมีความสุขและเริ่มติดใจที่จะสะสมต่อไป

วุฒิพงศ์ บุญญนันท์กิจ
Assistant Fund Manager
Merchant Partner Securities