ตอนที่ 1  รูปแบบความเสี่ยง และการตอบสนองของพฤติกรรมนักลงทุน

 

ปี 2561 เป็นปีที่นักลงทุนต้องเผชิญกลับความผันผวนที่ผ่านเข้ามาอย่างมากมาย ทั้งความผันผวนที่เกิดจากตลาดการเงินโลกและ ความเสี่ยงที่เกิดจากภูมิรัฐศาสตร์ บทความนี้จะพาเพื่อนนักลงทุนไปทำความรู้จักความเสี่ยงทั้งสอง และเครื่องมือเฝ้าระวังที่ส่งสัญญาณเตือนภัยก่อนความเสี่ยงจะมา

ท่ามกลางความกังวลต่อสถานการณ์ความเสี่ยงโลกจากปัญหาเศรษฐกิจ และปัญหาทางเมือง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้เผยแพร่และนำเสนอบทความ การศึกษาถึงเครื่องมือชี้วัดความเสี่ยงเพื่อจับสัญญาณ ของ “ความเสี่ยงโลก” หรือ “Global Risks” เพื่อเตรียมพร้อมรับมือต่อความผันผวนของตลาดทุน

 

ความเสี่ยง” คืออะไร

ในหนังสือเศรษฐศาสตร์คลาสสิกเรื่อง “Risk, Uncertainty and Profit” ของ Frank H. Knight กล่าวว่า “ความเสี่ยง” เป็นภาวะที่แม้จะมีความไม่แน่นอนแต่เมื่อเข้าใจเงื่อนไขและความน่าจะเป็น ก็สามารถคาดเดาถึงผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ดังนั้น เรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่า ความเสี่ยงที่ต้องจับตาซึ่งจะส่งกระทบต่อตลาดทุนมีอยู่ 2 ความเสี่ยงหลัก ได้แก่

 

ความเสี่ยงต่อตลาดการเงินโลก “Financial Risks”

ความเสี่ยงประเภทนี้มักส่งผลกระทบโดยตรงต่อตลาดการเงินและอาจโยงถึงเศรษฐกิจจริงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น วิกฤตต้มยากุ้งในปี 1997 วิกฤตซับไพรม์ หรือ วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ในปี 2008 รวมทั้งเหตุการณ์การ Sell-Off ครั้งใหญ่ของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ในช่วงต้นปี 2018 โดยความเสี่ยงประเภทนี้มีจุดเริ่มต้นจากภูมิภาคหนึ่ง แต่กลับส่งผลกระทบมายังตลาดการเงินในภูมิภาคอื่น ซึ่งสามารถโยงมาถึงศักยภาพของการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในท้ายที่สุดได้

นักลงทุนตอบสนองต่อความเสี่ยงนี้อย่างไร

ในช่วงที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น นักลงทุนจะปรับพฤติกรรมการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยง (Risk-Off) ด้วยการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล หรือสัญญาใช้สิทธิ (Options) ซึ่งอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่ปลอดภัย และเมื่อนักลงทุนประเมินว่าความเสี่ยงมีแนวโน้มลดลง นักลงทุนส่วนใหญ่ก็จะปรับพฤติกรรมการลงทุนอีกครั้ง โดยหันมาเปิดรับความเสี่ยงมากขึ้น (Risk-On) ซึ่งอาจเลือกไปลงทุนในหุ้นที่มีความเสี่ยงสูงมากขึ้น

 

ความเสี่ยงเชิงภูมิรัฐศาสตร์ “Geopolitical Risks”

จะหมายถึง เหตุการณ์ที่นำไปสู่ความตึงเครียดที่รุนแรงและชนวนสงความได้ เช่น สงครามอ่าวเปอร์เซียในปี 1991 สงครามอัฟกานิสถานในปี 2001 ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยาวนานจากความเชื่อทางศาสนาที่ขัดแย้งกัน และความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีที่ปะทุขึ้นจากความพยายามพัฒนาและทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ในช่วงปี 2016-2018 ของประธานาธิบดี คิม จอง อึน

 

พฤติกรรมของนักลงทุนต่อ “Geopolitical Risks”

แม้ว่าความเสี่ยงนี้จะไม่ส่งผลต่อการหดตัวของเศรษฐกิจโดยตรง แต่มักส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของนักลงทุนผ่านความตึงเครียดที่อาจชะลอหรือเลื่อนการลงทุนออกไป รวมถึงการเปลี่ยนไปถือครองสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่า (Safe Heaven) เช่น ทองคำ และเพิ่มความต้องการในน้ำมันจนสามารถกดดันให้ราคาน้ำมันปรับสูงขึ้นได้

 

ในตอนหน้าเราจะไปดูกันว่า แนวทางการติดตามความเสี่ยงเหล่านี้ จะเป็นอย่างไร และเราจะสามารถพอคาดการร์เหตุการณ์เหล่านี้ได้หรือไม่ รอพบกันในตอนต่อไปนะครับ

#Merchant Partner Team

Be your investment partner

===

ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลจาก บทความ “Global Risks ส่องกล้องความเสี่ยงโลก” ธนาคารแห่งประเทศไทย.