ในวันที่ 30 พ.ย. 61 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยภาวะเศรษฐกิจไทยในเดือนตุลาคม 61 ว่า เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นจากเดือนกันยายน จากอุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศ โดยการบริโภคภาคเอกชนกลับมาขยายตัวสูง ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนและการส่งออกสินค้ากลับมาขยายตัวสอดคล้องกับการผลิตภาคอุตสาหกรรม อย่างไรก็ดีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศหดตัวเล็กน้อยตามจำนวนนักท่องเที่ยวจีนเป็นสำคัญ ในขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐหดตัวเล็กน้อย โดยเฉพาะรายจ่ายประจำ ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปชะลอลงตามราคาอาหารสดและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่ชะลอลง สำหรับอัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลทรงตัวจากเดือนกันยายน 2561 ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลลดลงตามดุลการค้าเป็นสำคัญ ขณะที่ดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายขาดดุลสุทธิ

                ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจของไทยในช่วงเวลาที่เหลือของปี 2561 จะยังคงขยายตัวได้ต่อเนื่อง และตัวขับเคลื่อนสำคัญยังมาจากการส่งออกสินค้าและการท่องเที่ยว รวมทั้งยังได้รับแรงหนุนจากการบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนภาคเอกชนยังคงขยายตัวเช่นกัน

 

 

 

Merchant Partners เรามีกองทุนส่วนบุคคลที่เน้น
หุ้นที่ "ดักทาง" สร้างกำไรจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของชนชาว Millennial ได้อย่างดี
ดูรายละเอียดเลยที่ http://mps.merchant.co.th/mpm/