เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 61 กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เดือน พ.ย. 61 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) อยู่ที่ 102.40 ขยายตัวร้อยละ 0.94 (YOY) แต่ลดลงร้อยละ 0.22 (MOM) ส่วนดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) เดือน พ.ย.61 อยู่ที่ 102.29 ขยายตัวร้อยละ 0.69 (YOY) และทรงตัวในระดับเดียวกันเมื่อเทียบเดือน ต.ค.61 ขณะที่ดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์อยู่ที่ 102.99 ขยายตัวร้อยละ 1.04 (YOY) และขยายตัวร้อยละ 0.35 (MOM) ส่วนดัชนีหมวดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มอยู่ที่ 102.08 ขยายตัวร้อยละ 0.87 (YOY) แต่ลดลงร้อยละ 0.56 (MOM) ทั้งนี้ส่งผลให้ในช่วง 11 เดือนของปี 61 (ม.ค.-พ.ย.) CPI ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 1.13 ส่วน Core CPI เฉลี่ย 11 เดือน ขยายตัวร้อยละ 0.71 สำหรับเงินเฟ้อปี 61 คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 1.12 ซึ่งอยู่ในกรอบเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่ร้อยละ 1-4

จะเห็นได้ว่าอัตราเงินเฟ้อในเดือน พ.ย. 61 ยังขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 17 แต่เป็นการขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง เป็นผลมาจากราคาน้ำมันที่มีการปรับลงอย่างมากในเดือน พ.ย. 61 ทั้งนี้อัตราเงินเฟ้อยังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเป้าหมายปีนี้ของกระทรวงพาณิชย์ที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 0.8-1.6 โดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อในปีนี้จะเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 1.12

 

 

 

Merchant Partners เรามีกองทุนส่วนบุคคลที่เน้น
หุ้นที่ "ดักทาง" สร้างกำไรจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของชนชาว Millennial ได้อย่างดี
ดูรายละเอียดเลยที่ http://mps.merchant.co.th/mpm/