เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 61 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผยว่าในเดือน ต.ค. 61 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) อยู่ที่ 112.79 ขยายตัวร้อยละ 4.08 (YOY) และเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.55 (MOM) ส่งผล 10 เดือนแรกของปี 61 (ม.ค.-ต.ค.) MPI ขยายตัวร้อยละ 3.04 อัตราการใช้กำลังการผลิต อยู่ที่ร้อยละ 67.75 สำหรับอุตสาหกรรมสำคัญที่ส่งผลบวกในเดือน ต.ค. 61 ได้แก่ รถยนต์และเครื่องยนต์ บุหรี่ น้ำตาลทราย น้ำมันปิโตรเลียม และเครื่องปรับอากาศและชิ้นส่วน สำหรับแนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมสำคัญในปี 2562 เช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คาดว่าจะมีการผลิตเพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.5 (YOY) เนื่องจากความต้องการส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เพิ่มขึ้นและตามความต้องการของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์โลกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อุตสาหกรรมรถยนต์ คาดว่าจะมีการผลิตรถยนต์ประมาณ 2,200,000 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.76 (YOY) เนื่องจากเศรษฐกิจในประเทศจะขยายตัวจากการใช้จ่ายของภาคเอกชนทั้งการบริโภคและการลงทุนที่จะขยายตัวดีขึ้น และอุตสาหกรรมอาหาร คาดว่าขยายตัวร้อยละ 4.5 (YOY) จากปัจจัยบวกอย่างเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มขยายตัวระดับใกล้เคียงปี 2561 ค่าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าด้วยทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้นของสหรัฐอเมริกา ปี 2562 ประกอบกับแนวโน้มราคาส่งออกสินค้าเกษตรปรับตัวเพิ่มขึ้น

 

 

Merchant Partners เรามีกองทุนส่วนบุคคลที่เน้น
หุ้นที่ "ดักทาง" สร้างกำไรจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของชนชาว Millennial ได้อย่างดี
ดูรายละเอียดเลยที่ http://mps.merchant.co.th/mpm/