เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 61 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือ สภาพัฒน์ เผยเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 3/61 ขยายตัวร้อยละ 3.3 ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ และชะลอลงจากไตรมาสก่อนหน้าที่ขยายตัวถึงร้อยละ 4.6 เป็นไปตามอุปสงค์ภาคต่างประเทศ ขณะที่อุปสงค์ในประเทศปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง ทั้งนี้เศรษฐกิจไทยไตรมาส 3 ชะลอตัวลงจากไตรมาส 2 ตามการชะลอตัวของอุปสงค์ภาคต่างประเทศ ในขณะที่อุปสงค์ในประเทศปรับตัวดีขึ้น ส่วนด้านการใช้จ่ายมีปัจจัยสนับสนุนจากการเร่งตัวขึ้นของการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน และการขยายตัวต่อเนื่องของการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ ในขณะที่สภาพัฒน์ ปรับประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ของไทยทั้งปี 61 มาที่เติบโตร้อยละ 4.2 หรืออยู่ที่กรอบล่างของคาดการณ์เดิมที่ร้อยละ 4.2-4.7 เนื่องจากคาดว่าการส่งออกทั้งปีจะขยายตัวเหลือเพียงร้อยละ 7.2 จากเดิมคาดว่าจะขยายตัวได้ร้อยละ 10 ส่วนการนำเข้าคาดว่าจะเติบโตร้อยละ 16.2 จากเดิมคาดไว้ที่ร้อยละ 15.4

                ทั้งนี้จะเห็นว่าทางสภาพัฒน์ฯ คาดเศรษฐกิจไทยยังคงเติบโตได้ร้อยละ 4.2 โดยมองว่ามีปัจจัยที่กดดันในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการส่งออกที่คาดว่ายังคงได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและประเทศคู่ค้า จะส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจโลก และการท่องเที่ยวที่คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะลดลงทั้งนักท่องเที่ยวจีนและยุโรป จะกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวของไทย แต่อย่างไรก็ตามภาคการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน รวมทั้งการใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐ ยังเป็นตัวเร่งสำหรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในช่วงเวลาที่เหลือของปี 2561

Merchant Partners เรามีกองทุนส่วนบุคคลที่เน้น
หุ้นที่ "ดักทาง" สร้างกำไรจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของชนชาว Millennial ได้อย่างดี
ดูรายละเอียดเลยที่ http://mps.merchant.co.th/mpm/