Not Found

The requested URL index.php was not found on this server.


Apache/2.2.22 (Linux) Server at Port 80
1 พีระมิด ’ความต้องการ’ ของ “Abraham Maslow” – Merchant Partners Securities

พีระมิด ’ความต้องการ’ ของ “Abraham Maslow”

เป็นพีระมิดที่โด่งดังในแวดวงสายธุรกิจและสายการตลาด ใช้ทฤษฎีนี้กันมาอย่างยาวนาน  Maslow’s Hierachy of Needs ทฤษฎีนี้พูดถึง “ความต้องการของมนุษย์” คนเราถ้ารู้ว่าต้องการอะไร ถือว่าเป็นเรื่องดี แต่ถ้าไม่รู้ว่าเราต้องการอะไร อะไรที่ไม่จำเป็นกับชีวิตเราบ้างสามารถตัดอันไหนออกเพื่อได้ทำสิ่งใหม่ๆ อันนี้ก็มาดูกันอีกที หรือมาดู พีระมิดความต้องการ ของ Maslow จะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นก่อนปีใหม่นี้อย่างแน่นอน

ถ้าเอามาใช้ในงานสายธุรกิจหรือการตลาดก็จะนำไปใช้กับการบริหารคนในองค์กร ให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพของตัวเอง หรือในแง่การตลาดก็สามารถอธิบายลูกค้าได้ว่าสินค้านี้สนองความต้องการของลูกค้าได้ในขั้นไหน

 

Hierachy of Needs แบ่งได้เป็น 5 ขั้น

  • Physiological Needs ความต้องการทางกายภาพคือขั้นแรก พื้นฐานความต้องการของมนุษย์ทั่วไป อาทิเช่น อาหาร, น้ำ, การนอนหลับ, เสื้อผ้า, ที่พัก
  • Safety Needs ความต้องการความมั่นคงปลอดภัยขั้นที่สองนี้ ต่อยอดมาจากขั้นแรก ถ้าขั้นแรกยังไม่สมบูรณ์ เราจะไม่รู้สึกต้องการขั้นต่อมา ขั้นนี้จะเป็นด้านความปลอดภัย ความมั่นคงหน้าที่การงาน การเงิน (ฝากเงินในธนาคาร) และสุขภาพ (ทำประกันชีวิต)
  • Social belonging needs ความต้องการด้านสังคม ความรัก ความสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว คนรัก หรือเพื่อน มนุษย์ทุกคนล้วนแล้วแต่อยากมีสังคมความรักและความสัมพันธ์กันทั้งนั้น จะเห็นได้ว่า 2ขั้นแรก จะเป็นในทางกายภาพ พอ2ขั้นแรกถูกตอบสนองไปอย่างสมบูรณ์ มนุษย์เราก็จะต้องการเรื่องที่เกี่ยวกับอารมณ์มากขึ้น
  • Esteem Needs ความต้องการที่ได้รับการเคารพและยอมรับจากคนอื่น ได้รับความภาคภูมิใจ ความมั่นใจ ให้เห็นถึงความสำเร็จของตน ต้องการที่จะมีชื่อเสียงในหน้าที่การงาน
  • Self-Actualization needs ความต้องการขั้นสุดท้ายของมนุษย์ ต้องการที่จะประสบความเร็จหรือเป้าหมายที่วางไว้สูงสุด หรืออยากค้นพบศักยภาพของตัวเองและต้องการที่จะก้าวข้ามผ่านขีดจำกัดตัวเองอย่างไม่หยุดยั้ง

 

ขอบคุณข้อมูล : simplypsychology

 

 

 

Merchant Partners เรามีกองทุนส่วนบุคคลที่เน้น
หุ้นที่ "ดักทาง" สร้างกำไรจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของชนชาว Millennial ได้อย่างดี
ดูรายละเอียดเลยที่ http://mps.merchant.co.th/mpm/