ในวันที่ 14 พ.ย. 61 จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) โดยคาดว่าทาง กนง. จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.50 ต่อปี เนื่องจากไม่มีแรงกดดันทางด้านเงินเฟ้อ ประกอบกับในการประชุมครั้งที่ผ่านมา (19 ก.ย. 61) คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติ 5 ต่อ 2 เสียง ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.50 ต่อปี โดย 2 เสียง เห็นควรให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 จากร้อยละ 1.50 เป็นร้อยละ 1.75 ต่อปี ซึ่งต้องดูว่าในการประชุมรอบที่จะถึงนี้คณะกรรมการจะมีเสียงสนับสนุนเพิ่มขึ้นในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายหรือไม่

 ทั้งนี้มองว่า กนง. จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.50 ต่อปี โดยเห็นว่านโยบายการเงินที่ผ่านคลาย มีส่วนช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจไทยในภาพรวมมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากแรงขับเคลื่อนทางด้านการส่งออกสินค้า และการท่องเที่ยว รวมทั้งสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อที่กำหนดไว้

 

 

 

 

Merchant Partners เรามีกองทุนส่วนบุคคลที่เน้น
หุ้นที่ "ดักทาง" สร้างกำไรจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของชนชาว Millennial ได้อย่างดี
ดูรายละเอียดเลยที่ http://mps.merchant.co.th/mpm/