“เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 61 กระทรวงพาณิชย์เผยว่าดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) ในเดือน ต.ค. 61 อยู่ที่ 102.63 ขยายตัวร้อยละ 1.23 (YOY) และขยายตัวร้อยละ 0.06 (MOM) โดยอัตราเงินเฟ้อในเดือน ต.ค. ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 16 จากการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าในหมวดพลังงานที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 23 ส่วนดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) เดือน ต.ค.61 อยู่ที่ 102.29 ขยายตัวร้อยละ 0.75 (YOY) และขยายตัวร้อยละ 0.04 (MOM) เมื่อเทียบเดือน ก.ย. 61 ทั้งนี้ ส่งผลให้ในช่วง 10 เดือนของปี 61 (ม.ค.-ต.ค.) CPI ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 1.15 ส่วน Core CPI เฉลี่ยขยายตัวร้อยละ 0.72

  ทั้งนี้มองว่าอัตราเงินเฟ้อทั้งปี 2561 จะเป็นไปตามที่กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ไว้กรอบร้อยละ 0.8-1.6 โดยมีสมมติฐานจากอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจที่ร้อยละ 4.2-4.7 น้ำมันดิบตลาดดูไบ 68-73 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล อัตราแลกเปลี่ยน 32-34 บาทต่อดอลลาร์ ราคาสินค้าเกษตรลดลงร้อยละ 6.5-7.5 การบริโภคภาคเอกชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 4. และการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานขยายตัวร้อยละ 0.72 นอกจากนี้มองว่าคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) น่าจะคงอัตราดอกเบี้ยถึงสิ้นปี 2561 แต่อย่างไรก็ตามทิศทางอัตราดอกเบี้ยธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีแนวโน้มในทางปรับขึ้นต่อเนื่อง ดังนั้นมีความเป็นไปได้ที่ทาง กนง. จะเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงปี 2562

 

 

Merchant Partners เรามีกองทุนส่วนบุคคลที่เน้น
หุ้นที่ "ดักทาง" สร้างกำไรจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของชนชาว Millennial ได้อย่างดี
ดูรายละเอียดเลยที่ http://mps.merchant.co.th/mpm/