เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 61 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือน ต.ค. 61 อยู่ที่ 81.3 จาก 82.3 ในเดือน ก.ย. 61 โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 จากความกังวลสงครามการค้าและนักท่องเที่ยวจีนที่ลดลง ในขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที่ 68.4 จาก 69.4 ในเดือนก่อนหน้า ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสการหางานทำอยู่ที่ 76.5 จาก 77.6 และดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ในอนาคตอยู่ที่ 99.0 จาก 100.0 สำหรับปัจจัยลบที่ส่งผลให้ดัชนีฯ ปรับตัวลดลง ได้แก่ การส่งออกเดือน ก.ย. 61 ลดลงร้อยละ 5.20 ราคาพืชผลทางการเกษตรส่วนใหญ่ยังทรงตัวในระดับต่ำ ความกังวลสงครามการค้าสหรัฐฯ และจีน นักท่องเที่ยวจีนลดลง ผู้บริโภคยังรู้สึกว่าเศรษฐกิจฟื้นตัวช้าและกระจุกตัว ในขณะที่ปัจจัยบวก ได้แก่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ยังคงคาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี 61 ขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 4.5 ราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศปรับตัวลดลง และสินค้าเกษตรบางรายการ เช่น มันสำปะหลัง ปรับตัวดีขึ้น

 

 

 

  ทั้งนี้มองว่าการปรับตัวลงของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 จะกระทบต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภค แต่อย่างไรก็ตามคาดว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในช่วงเดือน พ.ย. และธ.ค. ยังน่าจะอยู่ใกล้เคียงกับเดือน ต.ค. เพราะสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนยังไม่มีข้อตกลงที่ชัดเจน

 

 

Merchant Partners เรามีกองทุนส่วนบุคคลที่เน้น
หุ้นที่ "ดักทาง" สร้างกำไรจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของชนชาว Millennial ได้อย่างดี
ดูรายละเอียดเลยที่ http://mps.merchant.co.th/mpm/