เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 61 กระทรวงพาณิชย์ แถลงตัวเลขการค้าระหว่างประเทศของไทยในเดือน ก.ย. 61 ระบุว่า การส่งออกมีมูลค่า 20,699.80 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 5.20 จากตลาดคาดโตร้อยละ 5.40-5.60 ส่วนการนำเข้ามีมูลค่า 20,212.60 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 9.90 ส่งผลให้ดุลการค้าเกินดุล 487.20 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้การส่งออกในเดือน ก.ย. 61 ลดลงครั้งแรกในรอบ 19 เดือน เนื่องจากฐานในปีก่อนสูง รวมทั้งได้รับผลกระทบสงครามการค้า และตลาดเกิดใหม่มีปัญหา สำหรับการส่งออกในช่วง 9 เดือนแรกปี 61 (ม.ค.-ก.ย. 61) มีมูลค่า 189,729 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 8.13 ส่วนการนำเข้ามีมูลค่า 186,891 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 15.20 ส่งผลให้ดุลการค้าเกินดุล 2,838.50 ล้านเหรียญสหรัฐ

 

                ทั้งนี้คาดว่าการส่งออกยังคงเป็นไปตามที่กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ไว้ว่าจะขยายตัวร้อยละ 8 ในปี 61 นี้ แม้ว่าจะมีปัจจัยเสี่ยงจากภายนอกก็ตาม แต่ทางกระทรวงพาณิชย์มองว่าการส่งออกของไทยยังมีความหลากหลาย และมีการผลักดันการส่งออกอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการเร่งส่งออกสินค้าที่มีศักยภาพ เพื่อทดแทนสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าและการกระจายความเสี่ยงไปยังตลาดใหม่

 

 

Merchant Partners เรามีกองทุนส่วนบุคคลที่เน้น
หุ้นที่ "ดักทาง" สร้างกำไรจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของชนชาว Millennial ได้อย่างดี
ดูรายละเอียดเลยที่ http://mps.merchant.co.th/mpm/