หุ้นตกวันหวยออก ?

วันหวยออกนั้นสำคัญไฉน ? (กับการเคลื่อนไหวของตลาด)

สมมติฐาน 1 : หวยออกแล้ว โดนแหลก ขายหุ้นไปจ่ายก่อนละ หรือ
สมมติฐาน 2 : หวยออกแล้ว มีแรงซื้อเข้ามา เพราะครูปราชีกำเงินเข้าตลาด

ผลสรุปย้อนหลัง 5 ปี หวยทั้งหมด 71 งวดนั้น เมื่อมาวิเคราะห์เทียบข้อมูลซื้อขาย พบว่า
ใน 71 วันนั้น หุ้นตกเพียง 35 ครั้ง คิดเป็น 49.29% >>> คาบเส้น
ใน 71 วันนั้น เป็นวันที่รายย่อยขายสุทธิ 37 ครั้ง 52.11% >>> ก็ยังไม่มีนัยยะ
และสุดท้าย ใน 35 วันที่หุ้นตกนั้น เป็นรายย่อยขายสุทธิเพียงแค่ 5 ครั้ง เท่านั้นเอง

จึงสรุปได้ว่า “หวยและหุ้น ไม่เกี่ยวอะไรกันเลยค่ะแม่นาย” แต่พอจะอนุมานจากข้อมูลที่พบได้ดังนี้
1. Fund Flow ของเม็ดเงินลงทุนและเม็ดเงินแทงหวย ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
2. นักลงทุนรายย่อยแทงหวยมากกว่า นักลงทุนต่างชาติและกลุ่มอื่นๆ
3. รายย่อยมีการสำรองเงินแทงหวยไว้เป็นสัดส่วนอย่างมีวินัยมากกว่ากลุ่มอื่น ตั้งสำรองหนี้สูญไว้ไม่ปะปนกับเงินลงทุน (ไม่จำเป็นต้องขายสุทธิมาจ่าย)

บทความนำเสนอข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ไม่เป็นการชี้นำให้เกิดการลงทุนแต่อย่างใด การลงทุนและการแทงหวยล้วนมีความเสี่ยง ควรศึกษาให้ละเอียดก่อนดำเนินการ

 

 

Merchant Partners เรามีกองทุนส่วนบุคคลที่เน้น
หุ้นที่ "ดักทาง" สร้างกำไรจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของชนชาว Millennial ได้อย่างดี
ดูรายละเอียดเลยที่ http://mps.merchant.co.th/mpm/